C TEACHING MATERIAL

Undervisningsverktøy for innsamling av data og autmatisk rapportering, og utvikling av 'blended' modul på læringsplattformen mittuib.noUndervisningsverktøy for innsamling av data og autmatisk rapportering, og utvikling av 'blended' modul på læringsplattformen mittuib.noUndervisningsverktøy for innsamling av data og autmatisk rapportering, og utvikling av 'blended' modul på læringsplattformen mittuib.noUndervisningsverktøy for innsamling av data og autmatisk rapportering, og utvikling av 'blended' modul på læringsplattformen mittuib.no

Figure C.1: Undervisningsverktøy for innsamling av data og autmatisk rapportering, og utvikling av ‘blended’ modul på læringsplattformen mittuib.no

Eksempler på studentaktive læringsformerEksempler på studentaktive læringsformerEksempler på studentaktive læringsformerEksempler på studentaktive læringsformer

Figure C.2: Eksempler på studentaktive læringsformer