A FEEDBACK FROM ATTENDANTS

Tilbakemeldinger på undervisningsoppdrag og faglig formidling (a, b, c) og bruk av online kommunikasjon mellom undervisningsøktene (d, e, f)Tilbakemeldinger på undervisningsoppdrag og faglig formidling (a, b, c) og bruk av online kommunikasjon mellom undervisningsøktene (d, e, f)Tilbakemeldinger på undervisningsoppdrag og faglig formidling (a, b, c) og bruk av online kommunikasjon mellom undervisningsøktene (d, e, f)Tilbakemeldinger på undervisningsoppdrag og faglig formidling (a, b, c) og bruk av online kommunikasjon mellom undervisningsøktene (d, e, f)Tilbakemeldinger på undervisningsoppdrag og faglig formidling (a, b, c) og bruk av online kommunikasjon mellom undervisningsøktene (d, e, f)Tilbakemeldinger på undervisningsoppdrag og faglig formidling (a, b, c) og bruk av online kommunikasjon mellom undervisningsøktene (d, e, f)

Figure A.1: Tilbakemeldinger på undervisningsoppdrag og faglig formidling (a, b, c) og bruk av online kommunikasjon mellom undervisningsøktene (d, e, f)