D EDUCATIONAL WORK IN ACADEMIC COMMUNITIES

Dokumentasjon på deltagelse i studieplansrevisjon og iniativ til samarbeid med kolleger rundt læringsutviklingDokumentasjon på deltagelse i studieplansrevisjon og iniativ til samarbeid med kolleger rundt læringsutviklingDokumentasjon på deltagelse i studieplansrevisjon og iniativ til samarbeid med kolleger rundt læringsutvikling

Figure D.1: Dokumentasjon på deltagelse i studieplansrevisjon og iniativ til samarbeid med kolleger rundt læringsutvikling