B CERTIFICATES

Kompetansebevis for fullført pedagogisk basisutdanningKompetansebevis for fullført pedagogisk basisutdanningKompetansebevis for fullført pedagogisk basisutdanning

Figure B.1: Kompetansebevis for fullført pedagogisk basisutdanning